Menu Zamknij

PREAMBUŁA PROGRAMOWA

Celem Stowarzyszenia PATRIA jest działanie na rzecz trwania i rozwoju Narodu Polskiego i Jego Rzeczypospolitej, czego warunkami są bezpieczeństwo i dobrobyt jako podstawowe treści interesu narodowego. Dla Polski ponownie nastał czas konieczności obrony zdobyczy kulturowych i niepodległościowych oraz walki o możliwość dalszego rozwoju.

W XXI wieku Stowarzyszenie za naczelny imperatyw uznaje podmiotowy rozwój świadomości i kultury polskiej jako wyznacznika celów dla przemian cywilizacyjnych; działa na rzecz wypełniania treści dobra wspólnego Rzeczypospolitej przez konkretne wartości implementowane do praktyki społecznej: dobro, prawdę, piękno, sprawiedliwość, dobrobyt, zdrowie, które są przejawem przynależności do cywilizacji europejskiej bazującej w głównej mierze na greckiej filozofii, prawie rzymskim i chrześcijaństwie – oraz fundamentem polskiej państwowości.

Polacy wielokrotnie w swej historii dawali wyraz swojej bezinteresowności i solidarności z innymi narodami. Są to postawy chwalebne, zasługujące na szacunek. Obok wierności imponderabiliom – wolności, honorowi, wierze i Ojczyźnie, w obecnych wyjątkowo trudnych czasach, niezbędna jest roztropność i kierowanie się polską racją stanu. Jest to konieczne, aby zapobiec  nieszczęściom, w tym utracie niepodległości, które niejednokrotnie spotykały Polskę w przeszłości. Dlatego Polska doświadczona wojnami i zaborami nie ma roszczeń wobec innych państw. Podstawą bezpieczeństwa narodowego jest pokojowa koegzystencja z wszystkimi państwami świata, a w szczególności z sąsiadami wedle zasady: miej przyjaciół blisko, a wrogów daleko. Wyznacznikiem współpracy powinna być zasada wygrany – wygrany oznaczająca stosunki międzynarodowe, które przynoszą korzyści wszystkim stronom. Dlatego fundamentem ładu międzynarodowego musi być pokój, a główną metodą regulacji sprzeczności dyplomacja oraz negocjacje.


Stowarzyszenie nie ogranicza swojej działalności do mieszkańców Polski dążąc do umacniania więzi pomiędzy Rodakami mieszkającymi we wszystkich krajach świata. Polska jest bowiem tam, gdzie są Polacy – wielki 70-milionowy naród rozrzucony dzisiaj na całym globie.

Stowarzyszenie dąży do porozumienia pomiędzy zwolennikami różnych opcji politycznych i światopoglądowych, których łączy miłość do Narodu Polskiego, Ojczyzny, tradycyjnych wartości – i dążenie do prowadzenia racjonalnej polityki opartej o polską rację stanu, którą jest interes narodowy.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Informacje przechowywane są w bazie danych na serwerze. View more
Akceptuję
Odrzucam